กองทัพบกสั่งปิดบ่อขยะ 21 อปท.จ่อวิกฤติกระทบสิ่งแวดล้อม

21 อปท.จ่อวิกฤติกระทบสิ่งแวดล้อม หลัง กองทัพบกสั่งปิดบ่อขยะ รวมที่ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี

กองทัพบกสั่งปิดบ่อขยะ เนื่องจากทางศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ขอพื้นที่ดังกล่าวสำหรับใช้ทำการฝึกและเพื่อดำเนินการเสริมสร้างหน่วยหลายโครงการ ซึ่งทางจังหวัดประจวบฯได้ทำหนังสือยื่นขอผ่อนผันใช้พื้นที่ดังกล่าวกำจัดขยะมูลฝอยไปพลางก่อน แต่ทางศูนย์การทหารราบฯแจ้งว่า กองทัพบกพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ใช้พื้นที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยอีกต่อไป จากที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ (ศร.) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย

 1. เทศบาลเมืองหัวหิน
 2. เทศบาลตำบลหนองพลับ
 3. เทศบาลตำบลปราณบุรี
 4. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
 5. เทศบาลตำบลเขาน้อย
 6. เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 7. เทศบาลตำบล กม.5
 8. เทศบาลตำบลไร่ใหม่
 9. เทศบาลตำบลทับสะแก
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพงก์
 16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
 17. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
 18. องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
 19. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
 20. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 21. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนูและเทศบาลตำบลปราณบุรี

ให้ส่งคืนพื้นที่ให้กับศูนย์การทหารราบค่ายธนรัชต์ ตามที่ได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2544 เป็นต้นมาซึ่งครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และให้ยุติการนำขยะไปทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 21 แห่ง ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมืองและ อ.ทับสะแก ได้รับแจ้งให้ยุติการนำขยะไปทิ้งที่บ่อบำบัดขยะรวมแบบฝังกลบภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับเทศบาลหนองพลับมีพื้นที่ไม่มากมีขยะที่จะต้องนำไปบำบัดวันละไม่เกิน 3 ตัน 90% เป็นขยะจากชุมชนใกล้โรงงานสับปะรดกระป่อง ล่าสุดได้ขอให้พื้นที่บ่อลูกรังเก่าใกล้ภูเขาเพื่อทำบ่อขยะฝังกลบเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากขยะไปขอทิ้งข้ามเขตจังหวัดยังมีปัญหาช่วงการระบาดของโควิด ที่ผ่านมาตนเคยทำหน้าที่ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดได้หารือแนวทางแก้ปัญหาล่วงหน้าหลายปี และขอให้ผู้บริหาร อปท.ยึดหลักพึ่งพาตนเอง หรือรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพื่อร่วมกันกำจัดขยะรวม เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ควรมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้า และหลังจากนี้ปัญหาขยะใน อ.หัวหินจะวิกฤตมากที่สุด

“ขณะที่ 2 ปีก่อน รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเคยประกาศให้ อปท.ดำเนินการบำบัดขยะทั่วประเทศเป็นวาระแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าหน่วยงานระดับจังหวัดมีการจัดประชุมไม่กี่ครั้ง นอกจากนั้นผู้บริหารระดับจังหวัดไม่ได้ให้ความสนใจการวางแผนล่วงหน้าเพราะถือว่าอยู่ไม่นานบางคนรอย้าย รอเกษียณ และผลจากการวิจัยบางสถาบันยืนยันชัดเจนว่า

การทำโครงการขยะในจังหวัดยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ สาเหตุของความล้มเหลวถูกประชาชนคัดค้านการใช้พื้นที่และค้านรูปแบบกำจัดขยะ จากการทำโครงการหลายครั้งในหลายพื้นที่ของเทศบาล และ อบต. ที่ผ่านมามีปัญหาจากผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มีอำนาจบางรายมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประชาชน” นายเกรียงไกร กล่าว

ด้านนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหินได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนตามปีงบประมาณดำเนินการเก็บขยะที่มีปริมาณมากถึง 160 ตันต่อวันเพื่อนำไปทิ้ง โดยก่อนหน้านั้นใช้พื้นที่บ้านหนองพรานพุก หมู่ 1 ต.ทับใต้ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลเข้าใจว่าเดิมเทศบาลหัวหินเคยขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวไว้ตั้งแต่ปี 2537 ขณะที่เป็นสภาตำบล แต่ต่อมาถูกทักท้วงว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง และ อบต.ทับใต้ ยืนยันไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวทิ้งขยะ

จึงต้องใช้พื้นที่ในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์แทนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และทราบว่าศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์จะขอพื้นที่ทิ้งขยะคืนหลังครบ 20 ปีตามที่เทศบาลตำบลปราณบุรีได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม โดยขณะนี้ทางเทศบาลได้ทำเรื่องถึงเทศบาลตำบลเขาน้อย ปราณบุรี เพื่อขออนุญาตศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ใช้พื้นที่ทิ้งขยะเป็นการชั่วคราวแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตต้องรอปรึกษากับผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่เพื่อหาสถานที่ใช้ทิ้งขยะอาจเป็นที่ อ.ท่ายาง หรือ อ.เขาย้อย เพชรบุรี แทน

มีรายงานว่า อบต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กแจ้งว่า ภายในตำบลมีพื้นที่จำกัดได้ประกาศแจ้งสำรวจแล้วยังไม่มีพื้นที่ใดเหมาะสม จึงขอความร่วมมือทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ช่วยกันลดปริมาณขยะ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ปัจจุบันมีขยะเดือนละ 400 ตัน

https://siamrath.co.th/n/250615

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ฝนถล่มน้ำหลาก
ท้องถิ่นทั่วไทย

ฝนถล่มน้ำหลาก เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 8 อำเภอ จมบาดาล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อข่าวเกี่ย […]

อ่านต่อ ...
วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...