อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พิษณุโลก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก พร้อมด้วยนายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยในการประชุมเป็นการพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเสนอต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน

ก่อนที่จะบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกตามกรอบอำนาจ หน้าที่ และสถานะการเงินการคลัง และทุกโครงการมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลกโดยทำงานแบบบูรณาการของ อบต. เทศบาล และอบจ.พิษณุโลก.

https://siamrath.co.th/n/253851

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  17 มิถุนายน 2564 23:04 น.  การเมืองท้องถิ่น  อบจ.พิษณุโลก

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...