วสันต์ นายกฯ ทม.กาญจน์คนใหม่ เปิดประชุมสภาฯ แถลงนโยบาย

นายกฯ ทม.กาญจน์ วสันต์​ ภูษิตกาญจนา นำคณะ สท. เปิดประชุมสภาฯ แถลงนโยบาย

วสันต์​ ภูษิตกาญจนา​ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี​ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้เดินทางมายังบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และสถานที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ซึ่งทุกแห่งล้วนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกาญจนบุรี เพื่อทำพิธีกราบไหว้สักการะ​ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในการบริหารงานเทศบาล ขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น

จากนั้น​ เวลา 10.00 น.นายวสันต์​ ภูษิตกาญจนา​ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และนายสมพร กำเนิดกาญจน์​ ประธานสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี​ รวมทั้งบรรดาเหล่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ​ สมัยแรก​ ครั้งที่​ 2 ประจำปี​ 2564​ เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี​

แต่ก่อนที่ประธานสภาฯ จะเปิดการประชุมฯ นายสมพร​ กำเนิดกาญจน์ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย​ โดยมีนายวสันต์​ ภูษิตกาญจนา​ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี​ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีทั้ง​ 18 คน ผอ.กองงานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งหัวหน้าส่วน​ เจ้าหน้าที่​ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

โดยมีนายธนวัฒน์​ ปฐมสีมากุล​ รองปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเลขานุการสภาฯได้กล่าวถึงระเบียบข้อบังคับของการเปิดประชุมสภาฯ และวาระการประชุมให้ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ​โดยเฉพาะวาระ​ ที่​ 4​

เรื่อง​ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีแถลงนโยบายต่อสภาฯ​ จะต้องเปิดเผยโดยไม่มีการบันทึกการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามอย่างเปิดเผย

จากนั้น​ นายสมพร​ กำเนิดพลอย ประธานสภาฯ​ได้กล่าวเกี่ยวกับการประชุมในวาระที่​ 1​ เรื่องประธานชี้แจ้งการประชุม​ วาระที่​ 2​ เรื่องรับรองการประชุม​ วาระที่​ 3​ เรื่องนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี​ แถลงนโยบายต่อสภา​ โดยประธานสถาได้เรียนเชิญนายวสันต์​ ภูษิตกาญจนา​ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี​ แถลงนโยบายในการทำงานต่อสภาฯ​ รวมทั้งสิ้น 8 ด้าน คือ

  1. นโยบายเร่งด่วน
  2. นโยบายด้านการบริหาร
  3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  4. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี
  5. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
  6. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ
  7. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
  8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การแถลงนโยบายการทำงานของนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ต่อที่ประชุมสภาฯ นายวสันต์ ยังได้กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภา​ หัวหน้าส่วน​ และผู้เข้าร่วมประชุมที่ทุกท่านที่ได้ไว้วางใจเลือกตนให้มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รวมถึงเพื่อนสมาชิกทั้ง​ 3​ เขต​เลือกตั้ง

จากนั้น​นายวสันต์ได้กล่าวแนะนำตัวทีมที่ปรึกษา ให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทราบพร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวอย่างเปิดเผยโดยไม่มีการบันทึกการประชุมแต่อย่างใด แม้บางวาระจะมีสมาชิกสภาในแต่ละเขตท้วงติงประธานสภาฯ เนื่องจากความเห็นไท่ตรงกันก็ตาม แต่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

https://siamrath.co.th/n/253844

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net