เลือกตั้ง บุรีรัมย์ คะแนนลำดับเท่ากัน3 เขต ต้องจับสลากเลือก

ต้องจับสลากเลือก เลือกตั้ง บุรีรัมย์ คะแนนเท่ากัน 2 คน 3 เขต

เลือกตั้ง ท้องถิ่นเทศบาลของ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ถือว่าเรียบร้อยดีไม่พบการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง โดยขณะนี้กรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเทศบาลทั้ง 63 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 60 แห่ง ได้รายงานผลการเลือกตั้งมายังสำนัก กกต.จังหวัด ครบทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีเหตุรายงานความขัดข้อง 3 แห่ง คือ

  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ตำบลหนองหงส์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหงส์
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.คูเมือง
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละหนทราย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละหานทราย

เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้คะแนนลำดับที่จะได้รับการเลือกตั้งเกินจำนวนที่จะพึงมี 6 คน คือ คนที่ได้คะแนนในลำดับที่ 6 เท่ากัน 2 คน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบบันทึกทักท้วงการนับคะแนน จึงไม่สามารถเปิดหีบเพื่อนับคะแนนใหม่ได้ จำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่น หมวด 11 ของคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ที่กำหนดไว้

กรณีมีจำนวนคะแนนเท่ากันเกินจำนวนสมาชิกที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นจัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 ที่ผ่านมา กรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้นัดผู้สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในลำดับสุดท้ายมาจับสลากพร้อมกัน

ที่สำนักงานเทศบาลแต่ละแห่ง โดยมีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการจับสลากด้วย

โดยที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คน อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมบูรณ์ สีทะโล ผู้สมัครหมายเลข 4 กับ นายศธรรดร ทองภู หมายเลข 12 ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายในจำนวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฎว่า นายศธรรดร ทองภู ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท.

เทศบาลตำบลคูเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในลำดับสุดท้ายอยู่ใน เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายในจำนวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฎว่า นายประทวน อินสุข ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท.

  • นายพสิษฐ์ ตอรบรัมย์ ผู้สมัครหมายเลข 3
  • นายประทวน อินสุข หมายเลข 5

เทศบาลตำบลละหานทราย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในลำดับสุดท้ายอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นางสังวาล อ่อนศรี ผู้สมัครหมายเลข 3 กับ นายชยพล มอญยาว หมายเลข 8 ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายในจำนวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฎว่า นายชยพล มอญยาว ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท.

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net