อร่าม โล่วีระ นำคณะลุยแก้ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซากพื้นที่ภูเขียว

นายก อบจ.ชัยภูมิ อร่าม โล่วีระ  นำคณะลุยแก้ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซากพื้นที่ภูเขียว

อร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ นำคณะผู้บริหารส.อบจ.ชัยภูมิ อ.ภูเขียว ส.อบจ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการใช้ผลิตน้ำประปา และทั้งในด้านการ เพาะปลูกพืชพันธุ์ทางการ เกษตร เชื่อมต่อกับ 2 อำเภอ โดยในเบื้องต้นได้สำรวจแหล่งน้ำ จำนวน 3 จุด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลาดกกไฮ อ่างเก็บน้ำตาดภูทอง โสกอราง

ซึ่งแหล่งเก็บน้ำดังกล่าวจะไหลรวมลงสู่ต้นน้ำลำปะทาว ที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันนี้ประชาชนในพื้นที่ ก็ยังต้องประสบปัญหาเช่นเดิมมาตลอด เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวสามารถรองรับหรือกักเก็บน้ำได้ปริมาณน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่

ทั้งด้วยปัจจุบันมีการขยายครัวเรือนหรือมีความเจริญขึ้น อ่างเก็บน้ำดังกล่าวจึงไม่เพียงพอทำให้พี่น้องประชาชนต้องทนรับกับปัญหาแล้งซ้ำซากทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ทางนายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำคณะเข้าสำรวจและมีการวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน หากมีการบริหาร และมีการจัดการแหล่งน้ำ ที่เป็นระบบมาตรฐาน ก็จะ ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอแก่ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชน พื้นที่ ต.ธาตุทอง , ต.กวางโจน,ต.บ้านดอน และต.บ้านเพชร จากการโดยจากการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้

เบื้องต้นทางอบจ.ชัยภูมิ จะได้นำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้กลับเพื่อพิจารณาวาง แนวทางการแก้ไขเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการทั้งยังจะทำให้เมืองชัยภูมิ เป็นเมืองแห่งน้ำ เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดี กินดีมีสุขต่อไปในอนาคต

https://siamrath.co.th/n/252483

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...