อนุชา นายกโป่ง ชู 5 นโยบายพัฒนาเขาไผ่ให้เป็นจุดแลนด์มาร์ค

พัฒนาเขาไผ่ให้เป็นจุดแลนด์มาร์ค อนุชา เพียงใจ วาง 5 นโยบายพัฒนาบ้านเกิด

อนุชา เพียงใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง ได้แถลงนโยบายพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลตำบล ภายหลังจาก กกต.รับรองผลการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเทศบาลตำบลโป่ง อย่างเป็นทางการ พร้อมกับได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง จ.ชลบุรี

โดยนายอนุชา เพียงใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง กล่าวว่า ตนเองและทีมงานมีความพร้อมและมีความแน่วหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากได้รับการไว้วางใจจากประชาชนชาวตำบลโป่ง โดยทางคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารท้องถิ่นไว้ 7 ด้าน คือ

  1. นโยบายเร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในทุกมิติ
  2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. นโยบายการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งเรื่องการพัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ การเรียนรู้ภาษาสากล ให้ความสำคัญในประเพณีท้องถิ่นและประเพณีประจำชาติ รวมทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำ และพัฒนาเขาไผ่ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คของตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเตรียมพร้อมเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
  4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมชุมชนให้ปลอดภัยจากมลพิษให้เป็นเมืองน่าอยู่
  5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยคอนเซ็ปต์ ถนนดี มีไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง
  6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
  7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรี เกิดที่นี่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนพื้นที่ ตำบลโป่งคือบ้านของผม และจะตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดจิตสร้างสรรค์ นำพาเทศบาลไปสู่เมืองน่าอยู่ที่น่าจดจำ จะร่วมสร้างสำนึกรักบ้านเกิดให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจให้มาบริหารเทศบาลตำบลโป่ง จากนี้ต่อไป

https://siamrath.co.th/n/252311

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...