เลือกตั้งใหม่ นายก ทต.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เลือกตั้งนายก ทต.หนองกุงศรี ใหม่ เฉพาะหน่วยคึกคัก

เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เฉพาะหน่วยที่มีปัญหาผู้มีใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง คาดนับคะแนนได้หลังปิดหีบ อาจจะมีผลต่อคะแนนแพ้ชนะของผู้สมัครบรรยากาศเลือกตั้งใหม่ มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี ใหม่เฉพาะหน่วย ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงเผือก หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ หลังจากมีปัญหาจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาไม่ตรงกับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี จำนวน 516 คน แต่การนับคะแนนพบว่ามีบัตรเลือกตั้งจำนวน 517 ใบ ซึ่งมีบัตรเกินจำนวน 1 ใบ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวที่มีปัญหา ทำให้ กกต.กาฬสินธุ์ ได้เสนอเรื่องไปยังกกต.กลางเพื่อพิจารณา กระทั่งมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้

โดยบรรยากาศในช่วงเช้าหลังจากเจ้าหน้าที่เปิดหีบในช่วงเวลา 08.00 น. ยังคงมีประชาชนต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งคัด

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก ทต.หนองกุงศรี ทั้งหมด 687 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 516 คน คิดเป็นร้อยละ 76 โดยผลคะแนนการเลือกตั้ง นายก ทต.หนองกุงศรีครั้งนั้น

  • เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ ได้ 280 คะแนน
  • เบอร์ 2 นายพงศพัศ ตุมอญ ได้ 88 คะแนน
  • เบอร์ 3 นายศาสตรา แก้วภิรมย์ ได้ 135 คะแนน
  • เบอร์ 4 ร.ต.ต.วีระ ภูทองนาค ได้ 1 คะแนน
  • เบอร์ 5 นายดิเรก หอมพิกุล ได้ 0 คะแนน
  • บัตรเสีย 13 บัตร และไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คะแนน

ด้านนายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งที่ 127/2564 เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ โดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 เนื่องจากจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาแสดงตนลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีจำนวนไม่เท่ากัน จึงให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า สำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้กรรมการประจำหน่วยเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการเลือกตั้งที่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดข้อผิดพลาดบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้แสดงตนลงคะแนนไม่เท่ากัน

โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเกิดจากกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วย ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่กำชับให้กรรมการหน่วยเลือกตั้งใหม่อย่างเคร่งครัด มีการอบรม มีการชี้แจง และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งและบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงลายมือชื่อทุกคน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  16 พฤษภาคม 2564 14:01 น.  การเมืองท้องถิ่น

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...