เปิดโลกการพัฒนา นายกอบต. ภูเขาทอง หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

พร้อมเต็มร้อย นายกอบต. ภูเขาทอง เปิดโลกการพัฒนา U2T หนุนการท่องเที่ยวชุมชน

เปิดโลกการพัฒนา จากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง

นายนิพนธ์ เหล็กเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เปิดเผยหลังให้การต้อนรับ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T

ด้วยการเข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชน และการสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลภูเขาทองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นชุมชนที่ยังต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆอีกมากมาย เชื่อระยะยาวส่งทำให้ชีวิตและความอยู่ดีขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ตำบลภูเขาทองนั้น เป็นพื้นที่เน้นการดำเนินชีวิตตามวิถีการเกษตร ประชากรมีไม่ถึง 3,000 คน อีกทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้มีงบประมาณในการพัฒนาแต่ละปีนั้นน้อย ไม่เพียงพอ การที่โครงการ U2T เข้ามาช่วย จึงทำให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัยและตรงกับที่ชาวบ้านต้องการ

ไม่ว่าโครงการนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยยกระดับการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด หรือการเพิ่มช่องทางทางการตลาดด้วยการขายทางออนไลน์ จึงถือได้ว่า โครงการ U2T คือการสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนในตำบลภูเขาทอง

“หลายสิ่งในชุมชนภูเขาทองวันนี้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากการเข้ามาดำเนินการพัฒนาภายใต้โครงการ U2T อย่างเรื่ององค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่า การเกษตร การแปรรูป หรืองานด้านหัตถกรรม เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด จากการทุ่มเททำงานของผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ U2T ที่มีการจ้างงานนักศึกษา หรือบัณฑิตที่จบไปแล้วรวมทั้งประชาชนที่รับผิดชอบตำบลนี้ทั้ง 15 คน

ได้เข้ามาช่วยแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จนเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่า การทำเกษตรในโรงเรือนอัจฉริยะ เช่น การปลูกผักสลัดในโรงเรือน มีการควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เรียกว่า เกษตรแม่นยำ ซึ่งวันนี้ได้รับการตอบรับจากตลาดชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ผลิตออกมาไม่พอขาย หรือ การนำสมุนไพรต่าง ๆ มาแปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในโครงการชุมชน สปาสมุนไพรเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หรือการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากต้นกระจูด การผลิตแป้งสาคูหลากสี การเลี้ยงผึ้งชันโรงและทำสบู่จากน้ำผึ้งชันโรง และสารสกัดจากสาบเสือ การแปรรูปลูกหยี เป็นต้น”

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับอาชีพแล้ว อีกโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะดำเนินการคือ โครงการส่งเสริมบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์และการค้าชายแดนในระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ U2T ซึ่งตนเองเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะอำเภอสุคิรินนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย เรียกว่า เป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถตีราคาได้ ดังนั้นหากได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจะเป็นสิ่งที่ดีมาก

“อำเภอสุคิรินของเรามีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรม ทั้งจากวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ และ วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม อีกทั้งยังมีทะเลหมอก ที่สวยงาม สายน้ำจากเทือกเขาภูเขาทอง พร้อมกันนี้ยังมีสายน้ำแห่งแร่ทองคำ มีต้นกะพงยักษ์ขนาดหลายคนโอบที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าฮาลาบาลา ซึ่งมีแนวสันเขาทอดยาวไปยังประเทศมาเลเซีย ผมจึงอยากฝากไปบอกคนไทยทั่วประเทศว่า ที่อำเภอสุคิรินของเรามีความสวยงาม น่าท่องเที่ยวอย่างมาก อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัส” นายกอบต.ภูเขาทอง กล่าว

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  13 เมษายน 2564 14:59 น.  การเมืองท้องถิ่น

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ครูชัยยศ
ท้องถิ่นทั่วไทย

ครูชัยยศ รับไม่เข้าใจเอกสาร ความเชื่อใจทำพิษ โอดเป็นผู้น้อยไม่ทำได้หรือ?

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าววันนี้ นายชัยยศ สุขต้อ หรือ […]

อ่านต่อ ...
งูสิงดง
ท้องถิ่นทั่วไทย

ทีมอสรพิษช่วยจับ งูสิงดง ตัวเขื่องยาวเกือบ 3 เมตร

วันที่ 8 ธันวาคม นายทวีศักดิ์ บุญเศษ จากทีมอสรพิษวิทยาภ […]

อ่านต่อ ...
แมงพลับ
ท้องถิ่นทั่วไทย

แมงพลับ ริมหาดท้ายเหมือง ทำเมนูเด็ดคั่วกะทิ ชี้1ปีมีครั้งเดียว

ชาวบ้านใน จ.พังงา ออกหา ‘แมงพลับ’ ตามต้นสนร […]

อ่านต่อ ...