ยุทธนา อดีต ผอ.ธ.ก.ส. เปิดตัวท้าชิง “นายก อบต.ป่าพุทรา

ยึดหลัก “นายใหญ่คือประชาชน ” ยุทธนา เฮี๊ยะหลง อดีต ผอ.ธ.ก.ส. เปิดตัวท้าชิง “นายก อบต.ป่าพุทรา

ยุทธนา เปิดตัวท้าชิง “นายก อบต.ป่าพุทรา ” อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ยึดหลัก “นายใหญ่คือประชาชน ” หวังเอาประสบการณ์ทั้งชีวิต มาพัฒนาท้องถิ่น พร้อมขออาสาทำหน้าที่ผู้แทนประชาชน โดยมี กำนันสุวิทย์ รัตนากร บิดา อดีตรัฐมนตรี “วราเทพ รัตนากร” ตลอดจนผู้นำท้องที่ ท้อองถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวบ้านตำบลป่าพุทรา ร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ที่บ้านพักหน้า อบต.ป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง อดีตผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (ธ.ก.ส.) ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ เพื่อเปิดตัวลงสมัคร นายก อบต.ป่าพุทรา และ ขออาสาเข้ามาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ป่าพุทรา

อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.ธ.ก.ส.กำแพงเพชร และ ผอ.ธกส.เพชรบูรณ์ หลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้วพบว่าปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องถิ่นเนื่องจากตนเป็นคนพื้นเพอยู่ในเขต อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร มองเห็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายพอสมควร

การตัดสินใจที่จะลงสมัคร นายก อบต.คราวนี้ ได้มีผู้ใหญ่หลายท่านอยากจะให้ตนนำความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่สะสมมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านของเรา จึงเห็นว่าตนมีความพร้อมมากที่สุด นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.ป่าพุทรา กล่าว

ส่วนแนวทางการทำงานตามนโยบายเร่งด่วนไว้ 6 ประการ มีดังนี้ คือ

  1. การทำแผนพัฒนาตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีให้ขาดโอกาสในขณะที่มีงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินงานได้
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยตั้งแต่รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะรถกู้ภัย พยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที
  3. เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม ทั้งการฝึกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน และ การสร้างเครือข่ายรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  4. เจ้าหน้าที่ อปพร.หรือ อสม.ดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสังคม เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทั้งเรื่องสวัสดิการ เรื่องการดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นคง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกำหนด
  5. เกษตรกรทุกครัวเรือนจะต้องได้เข้าเป็นลูกค้า ธกส.เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบจากนายทุนเสียดอกเบี้ยจะแพงกว่ากฎหมายที่กำหนด
  6. การแก้ปัญหาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรที่ถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานจะได้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ในพื้นที่เกิดแหล่งน้ำเพียงพอต่อพี่น้องเกษตรกร มีน้ำใช้ประกอบการทำกินตลอดทั้งปี

ทั้งหมดเป็นภาพรวมในเบื้องต้นที่อยากจะทำให้พี่น้องประชาชน หากตนเองได้รับการไว้วางใจ ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดภายใต้แนวทาง “นายใหญ่ คือ ประชาชน” นายยุทธนา กล่าว

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  4 เมษายน 2564 09:44 น.  การเมืองท้องถิ่น

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ฝนถล่มน้ำหลาก
ท้องถิ่นทั่วไทย

ฝนถล่มน้ำหลาก เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 8 อำเภอ จมบาดาล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อข่าวเกี่ย […]

อ่านต่อ ...
วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...