รมช.กนกวรรณ เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร กศน.ช่วยบริการประชาชนที่มารับวัคฉีนประมาณ 20,000 คนต่อวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 8.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร กศน.กทม.
ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ
โดยมี นายปรเมศวร ศิริรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. นางภคภัทร แก้วมีศรี และ นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. ตลอดจนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กศน.อาสาสมัคร กว่า 220 คน ให้การต้อนรับ
และนำเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครที่จุด 4 พักสังเกตอาการภายหลังรับวัคซีน

การศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาให้กำลังใจอาสาสมัคร กศน.กทม.ที่มาปฏิบัติงาน ร่วมกับกระทรวงคมนาคม
ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับวัคซีน ประมาณ 20,000 คนต่อวัน
เป็นการให้บริการแก่กลุ่มคนในมิติที่หลากหลาย อาจทำให้เกิดความกดดันบ้างในบางครั้ง แต่ก็เชื่อว่า ด้วยความเป็น กศน.
ที่มีหน้าที่และประสบการณ์ในการทำงานกับผู้เรียนและประชาชนในบริบทพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ประกอบกับจิตวิญญาณของความเป็นครู และความอดทน จะสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน
และความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ได้อย่างหนักแน่นและเข้มแข็ง

การศึกษา

“ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความชื่นชมในหัวใจของอาสาสมัคร กศน.ทั้ง 220 คน
(10 ชุด) ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 ถือเป็นการช่วยงานของรัฐบาลและประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งร่วมนำพาสังคมไทย ก้าวผ่านภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ตามแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาล เพื่อทำให้ประชาชนไทยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร โดยเฉพาะครูโอ๊ะ
ขออยู่เคียงข้างกับชาว กศน. และขอให้กำลังใจอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งให้ปลอดภัยจากโควิด-19 และมีความก้าวหน้าในชีวิตตามเป้าหมายที่หวังไว้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...