ก.ค.ศ.ยืนยันเกณฑ์ ว 9 เป็นธรรม โดยเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

(11 มิถุนายน 2564) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้รับรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (ว 9/2564) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก น.ส.ศริญญา สุกใส ประธานชมรมข้าราชการครูแห่งประเทศไทย
พร้อมตัวแทนครู หลังจากที่ช่วงเช้าได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาเยียวยาครูคาดว่าจะที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่

การศึกษา

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว9/2564)
ตั้งแต่ปี 2563 อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับกรณีที่ประธานชมรมฯ
ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.ขอให้พิจารณาเยียวยาครู ที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว
พิจารณารายละเอียดเห็นว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งขณะนี้ตนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับครูกลุ่มดังกล่าวจนเกิดความเข้าใจแล้ว

การศึกษา

โดยยืนยันว่าครูยังสามารถเลือกประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมได้ ส่วนผู้ที่จบปริญญาโท และได้บรรจุเป็นครูในปี 2560
หากไม่สามารถใช้วุฒิปริญญาโท ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครั้งนี้ได้ ก็สามารถนำวุฒิไปใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในครั้งถัดไป
ไม่มีการเสียสิทธิอย่างแน่นอน พร้อมทั้งขอยืนยันว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
โดยขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยนแนวคิดว่าทำแล้วตัวเองจะได้อะไร แต่ให้คิดว่าทำแล้วเด็กจะได้อะไร
ทั้งนี้ประธานชมรมและคณะ ได้เข้าใจเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว และมีความพึงพอใจก่อนเดินทางกลับ รศ.ดร.ประวิต กล่าว

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...