ศธ.รับมอบชุดสื่อการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จากมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ(KMITL)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
เป็นประธานรับมอบชุดสื่อการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ภายในโรงเรียน
จากมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
โดยมีนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นประธานส่งมอบ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ผู้แทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดทำสื่อการสอน
เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกันโควิด-19 และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านวิดีโอแอนิเมชัน
โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการและป้องกันไวรัสโคโรนาของนักเรียน และพื้นที่ภายในโรงเรียน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กในระดับประถมศึกษา ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะเพลิดเพลินกับแอนิเมชันแล้ว
ยังได้รับความรู้และแนวทางการรับมือกับไวรัสโคโรนาอย่างสร้างสรรค์ โดยสื่อทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการ
“โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19” ประกอบด้วยวิดีโอแอนิเมชัน จำนวน 7 ตอน และสื่อการสอนในรูปแบบโปสเตอร์
จํานวน 10 เรื่อง ให้โรงเรียนได้ใช้ติดในพื้นที่ ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา เพื่อกระตุ้นการรับรู้
สร้างความตระหนัก อาทิเช่น วิธีการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวตามสถานที่ต่าง ๆ

การศึกษา

การศึกษา

ตรีนุช มอบหมาย บิ๊กป้อมดูแลสวัสดิการครูชายแดนใต้

‘ตรีนุช’ ขานรับ ‘บิ๊กป้อม’ ดูแลครูชายแดนใต้ เมื่อวันที่ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้า มีการคืนอำนาจแต่งตั้ง-โยกย้ายให้เขตพื้นที่ฯ

‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้าแก้ระเบียบรับกฎหมายใหม่ คืนอำนาจแต่งตั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

โรงเรียนเล็กจัดการค่าอาหารลำบาก เหตุนักเรียนน้อย แนะเพิ่ม

แนะเพิ่มค่าอาหารกลางวันผกผัน อัดฉีด ‘ร.ร.เล็ก’ มากกว่าข […]

อ่านต่อ ...