รองเลขาธิการ กพฐ.ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ
ผ่านการประชุมทางไกล จาก ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 ไปยังโรงเรียนปลายทาง จำนวน 277 โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยเป็น สพม. 54 โรงเรียน สพป. 223 โรงเรียน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การศึกษา

ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทดลองใช้จัดการเรียนการสอนทางไกล แบบจิตอาสา จำนวน 3 แพล็ตฟอร์ม ได้แก่ Braincloud ,Cisco Webex และ AcuLearn Online
ซึ่ง สพฐ. จะใช้แพลตฟอร์มทั้ง 3 ระบบ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งเป็น ภาษาจีน 131 คน ภาษาอังกฤษ 125 คน ภาษาญี่ปุ่น 75 คน ภาษาเกาหลี 24 คน
ภาษาเยอรมัน 45 คน ภาษาฝรั่งเศส 240 คน ภาษาสเปน 25 คน และภาษารัสเซีย 25 คน โดยมี นายสุวิทย์ บึงบัว
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การศึกษา

การศึกษา

‘วิษณุ’ ยอมรับชื่มชม ‘คุณหญิงกัลยา’ ผลักดันการศึกษาไทยสู่สากล

‘วิษณุ’ ชื่มชม ‘คุณหญิงกัลยา’ ผลักดันโค้ดดิ้งเป็นรากฐาน […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘วิษณุ’ ห่วงแก้คำสั่ง คสช. จี้สภาเร่งคลอด พ.ร.บ.การศึกษาฯ

‘วิษณุ’ ห่วงแก้คำสั่ง คสช. ถอยหลังกลับไปปัญหาเดิม จี้สภ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ตรีนุช’ ยันไม่ชะลอ ‘อควาเรียมหอยสังข์’ สั่งฟังข้อมูลคนสงขลา

‘ตรีนุช’ สั่งเข้มฟังข้อมูลคนสงขลา 15 ส.ค. ยันไม่ชะลอ ‘อ […]

อ่านต่อ ...