“ตรีนุช” มอบนโยบายการจัดการศึกษาในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

โดยการประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) ที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ. 1
อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ได้มาพบกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ตนขอฝากในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก
จึงขอเน้นในเรื่องของการยืดหยุ่น การปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ เพื่อให้เป็นการเรียนที่นักเรียน
ได้ประโยชน์สูงสุด ขณะนี้ตนได้พูดคุยกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการว่า ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบนี้
เราจะสามารถดำเนินการให้มีคุณภาพและจับต้องได้อย่างไร ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในส่วนของทั้งองค์ความรู้และทักษะชีวิต
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เด็กไม่สามารถเรียนในรูปแบบปกติได้ อาจทำให้ไม่สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ได้ทั้งหมด
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการปรับเพื่อให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยในหลักสูตรฐานสมรรถนะจะมีเรื่องของ
การเรียนแบบ Active Learning ที่จะเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ซึ่งในโรงเรียนหลายแห่งมีพื้นที่การเกษตรก็จะได้ทำในส่วนนี้อยู่แล้ว
คุณครูสามารถนำกิจกรรมเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการสอนได้ เช่น คุณครูอาจจะนำสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเชื่อมโยง
ให้เด็กเขียนเรียงความ หรือเล่าเรื่องราวว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างไร เด็กได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์เหล่านี้
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปกลุ่มสาระวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา เป็นต้น

ในเรื่องของวัคซีน เนื่องจากคุณครูเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีความใกล้ชิดกับนักเรียน ที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ
ก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดและได้เรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบ ทางนายกฯ เองก็ได้ให้การฉีดวัคซีนกับครู
เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ แต่เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่คลาดเคลื่อนจากกำหนด กระทรวงฯ จึงได้มีการปรับแผน
เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยเร่งฉีดในพื้นที่สีแดงเข้มก่อน แล้วจึงทยอยฉีดต่อไปจนครบทุกพื้นที่

ส่วนเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทั้งครูและนักเรียน
แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 เราจึงจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางด้านโควิด-19
ก่อนเป็นอันดับแรก โดยดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. โดยเฉพาะโรงเรียนที่จะต้องเปิดเรียนแบบ On Site
ขอให้ผอ.เขตทุกพื้นที่ได้กำชับกับทางโรงเรียน ให้ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
สิ่งนี้ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้ เช่นเดียวกับเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
ในสถานการณ์เช่นนี้ทางกระทรวงฯมีความเข้าใจ และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองได้

การศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากว่าเราจะยังคงต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง
ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ตนขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งคุณครู บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีความยืดหยุ่นตามบริบทและพื้นที่
ต้องไม่ตึงหรือเข้มงวดจนเกินไป เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้เกิดการเรียนรู้แบบ New Normal โดยไม่เครียดจนเกินไป
ขอให้แต่ละสำนักงานเขตฯ พิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตาม
สิ่งสำคัญ คือ เด็กต้องมีความสุข เพราะหากเด็กไม่มีความสุขแล้ว ก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

“ในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องช่วยกันคิดว่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญ
ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งเด็กคืออนาคตของชาติ หากเราขาดความร่วมมือร่วมใจกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์เช่นนี้ เราก็คงไม่อาจก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันได้ ในส่วนนี้กระทรวงฯ พยายามจะช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ทำได้
หากมีประเด็นอะไรที่ต้องการจะทำ หรือไม่เข้าใจแนวคิดในด้านไหน ทางกระทรวงฯ เองยินดีที่จะช่วยกันสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไปได้” รมว.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ หลังจาก รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายในภาพรวมของกระทรวงฯ แล้ว ผู้บริหารของ สพฐ. จึงได้ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ชี้แจงในประเด็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเร่งด่วนการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงเรื่องการออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชุดสื่อ 60 และ 65
พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ทิศทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมถึงแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย
การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการเปิดภาคเรียน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
การรายงานการตรวจสอบข่าวปลอม และระบบ e-Saraban ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564
การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รวมถึงโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง สร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online ปี 2564)
และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการสอบแข่งขันฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...
oradour-sur-glane massacre
การศึกษา

oradour-sur-glane massacre บทเรียนความโหดร้ายในฝรั่งเศส

oradour-sur-glane massacre การสังหารหมู่ Oradour-sur-Gl […]

อ่านต่อ ...