“ตรีนุช” รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มผู้ปกครอง ร.ร.นานาชาติ เหตุขึ้นค่าธรรมเนียมทั่วไป

เมื่อวานนี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับหนังสือร้องเรียนจากนายเนธิรินทร์ เตชาวัฒน์
ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง กรณีโรงเรียนแจ้งปรับขึ้นค่าธรรมเนียมทั่วไป โดยผู้ปกครองมองว่า
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการประกอบอาชีพและการทำธุรกิจต่าง ๆ
อีกทั้งนักเรียนเองก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ส่วนผู้ปกครองก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นอยู่แล้ว
จึงต้องการให้โรงเรียนมีการทบทวนการปรับค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าว

การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังรับเรื่องร้องเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้
และเข้าใจในความทุกข์ร้อนของผู้ปกครอง ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับทราบกรณีการร้องเรียนของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการจำนวนมาก โดยโรงเรียนนานาชาติ
ก็ถือเป็นสถานศึกษาของเอกชนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

จึงได้มอบให้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบดูแล สช. โดยตรง
ได้ไปตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน
โดยยึดหลักคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บ
ในส่วนที่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ
เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมด้วย.

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...