สพฐ.ชี้แจงแนวทางและมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video conference) เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อการศึกษา (DLTV) พร้อมด้วย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
และนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ผ่านรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11 ช่องสัญญาณ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการศึกษาทางไกล เข้าร่วมการประชุม
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง OBEC Channel
ทั้งเว็บไซต์ www.obectv.tv เพจเฟซบุ๊ก OBEC Channel และยูทูบ OBEC TV

การศึกษา

นายอัมพร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
แต่จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 56 จังหวัด
ประสงค์จะเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น สพฐ. จึงประสานทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อถ่ายทอดใน 2 ระบบ นั่นคือหากเป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทาง DLTV ได้ตามปกติ ส่วนนักเรียนที่เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถรับชมการถ่ายทอดได้
ผ่านทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกอากาศทางช่องต่างๆ
ซึ่งทาง กสทช. ได้อนุญาตให้ใช้ช่องโทรทัศน์ในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน 3 ช่อง
คือ NBT ททบ.5 และ ThaiPBS

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โทรทัศน์ที่มีอยู่ที่บ้านในการเรียนทางไกลด้วยตนเองได้ โดยจะออกอากาศพร้อมกัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 10 ตุลาคม 2564 ส่วนโรงเรียนที่เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน ก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้
“การประชุมวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปคือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะออกอากาศใน 2 ระบบ ได้แก่
การออกอากาศผ่านทาง DLTV และออกอากาศผ่านช่องโทรทัศน์ 3 ช่อง คือ NBT ททบ.5 และ ThaiPBS
ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนซ้ำได้ 3 รอบ ตามตารางออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 8:30 น.
โดยชั้นอนุบาลจะมีรีรันเวลา 13:00 น. และ 15:00 น. ส่วนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะรีรันเวลา
14:00 น. และ 20:30 น. สำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนผ่าน DLTV

การศึกษา

หากมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ทุกโรงเรียนจะได้รับ Flash Drive จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
ส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดสรรให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งในแฟลชไดรฟ์จะมีไฟล์คู่มือใบงาน
สื่อการเรียนรู้ ให้ทางโรงเรียนพิมพ์เป็นเอกสารออกมาให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน
สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน จะได้รับสื่อการเรียนรู้เป็นแบบรูปเล่มใบงาน
ให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เลยใน 6 สาระการเรียนรู้ ซึ่งทางมูลนิธิฯ
จะได้จัดสรรและส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

moon
การศึกษา

moon พระจันทร์ที่เราเห็นมันคืออะไรกันนะ

moon ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้องฟ้าที่ใกล้ที่สุดขอ […]

อ่านต่อ ...
History of music
การศึกษา

History of music ดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มากนานรึยัง

History of music ประวัติศาสตร์ดนตรีคือการเดินทางอันน่าท […]

อ่านต่อ ...
The Russian Sleep Experiment
การศึกษา

The Russian Sleep Experiment ทดลองห้ามหลับ 15 วัน

The Russian Sleep Experiment การทดลองการนอนหลับของรัสเซ […]

อ่านต่อ ...