ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6

ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่ จ.ชลบุรี ถือเป็นการสมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

การศึกษา

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ภายในบริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า
จากการเยี่ยมชมสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
ถือว่าเป็นการสมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ นับเป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์
สวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียล และมีประโยชน์ใช้สอยมากมาย ทั้งเป็นที่ทำการ สลช.
เป็นที่พักของวิทยากร รวมทั้งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 400 คน

การศึกษา

ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชาลูกเสือทั่วราชอาณาจักร
ตลอดจนศูนย์กลางในการประสานงานกับสำนักงานลูกเสือโลก สำนักลูกเสือภาคพื้น และสำนักงานลูกเสือนานาชาติ
ตามที่วางเป้าหมายไว้

นอกจากนี้ วันนี้ยังได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการฝึกอบรมและเตรียมการจัดทำสื่อ เทคโนโลยี และกระบวนการทางเทคนิคต่าง ๆ
รวมทั้งได้หารือถึงแนวทางการฝึกอบรมแนวใหม่ ที่ต้องปรับให้มีความทันสมัย และเหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
ในแต่ละพื้นที่ ทั้งในรูปแบบ On-Air, Online และ On-Site ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดฝึกอบรมได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ สลช. ประสานความร่วมมือไปยัง สพฐ. เพื่อเพิ่มช่องทางของ OBEC Channel
สำหรับดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนการฝึกอบรมในรูปแบบ On-Site ขอให้พิจารณาจากประกาศของจังหวัด
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหลัก พร้อมทั้งเลือกฝึกอบรมในพื้นที่ที่ไม่ใช่โซนสีแดงก่อน
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสำคัญ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

การศึกษา

การศึกษา

moon
การศึกษา

moon พระจันทร์ที่เราเห็นมันคืออะไรกันนะ

moon ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้องฟ้าที่ใกล้ที่สุดขอ […]

อ่านต่อ ...
History of music
การศึกษา

History of music ดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มากนานรึยัง

History of music ประวัติศาสตร์ดนตรีคือการเดินทางอันน่าท […]

อ่านต่อ ...
The Russian Sleep Experiment
การศึกษา

The Russian Sleep Experiment ทดลองห้ามหลับ 15 วัน

The Russian Sleep Experiment การทดลองการนอนหลับของรัสเซ […]

อ่านต่อ ...