รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับบุคลากรกีฬามวย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับบุคลากรวงการกีฬามวย
ถึงแนวทางการแก้ไขให้การแข่งขันกีฬามวยสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมได้อีกครั้งโดยเร็ว
รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักกีฬามวยและบุคลากรทางกีฬามวย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 31 พ.ค 2564

การนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้มีบุคคลในวงการกีฬามวยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จำนวน 442 คน
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

กีฬา

โดยจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ไม่ได้นิ่งนอนใจในการร้องเรียนครั้งนี้ พร้อมกันนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับ
มาตรการช่วยเหลือกีฬามวย ภายใต้สถานการณ์ โควิด – 19 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการแล้ว
และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ได้ให้การช่วยเหลือสวัสดิการค่าดำรงชีพแก่บุคคลในวงการกีฬามวย จำนวน 1,185 คน
เป็นเงินคนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,775,000 และสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 87,029,780 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม
เพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนานักมวยในท้องถิ่นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
รวมถึงการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยหากสถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย และ ศบค. ประกาศปรับลดการควบคุม
เปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงสีส้ม เป็นสีเหลืองสีเขียว สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวย
โดยจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. และการอนุญาตของ ศบค. จังหวัด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
การจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล การจัดทำมาตรฐานค่ายมวยและการรับรองมาตรฐานค่ายมวย
และการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬามวยอีกด้วย

Thai boxing
ข่าวกีฬา

สารต้องห้ามกีฬา รู้เท่าทัน สู่โร้ดแมป มวยไทย ไป อลป.

“กกท.-กองทุน” เดินเครื่อง รู้เท่าทัน &#8220 […]

อ่านต่อ ...
Thailand Two Wheeler Championship
ข่าวกีฬา

ศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย นครินทร์-โคลิน-มุกข์ลดา ลุ้นแชมป์

ศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย คว้าโพล OR BRIC Superbike สน […]

อ่านต่อ ...
Jet Ski Thailand
ข่าวกีฬา

เจ็ตสกีไทย มีลุ้น 3 แชมป์โลก ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก

เจ็ตสกีไทย มีลุ้น 3 แชมป์โลก รายการเวิลด์ ซีรีส์ ฝรั่งเ […]

อ่านต่อ ...