ประจวบฯ เจอบัตรเขย่ง กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 4 เทศบาล

HaveALook

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 4 เทศบาล  ประจวบฯ เจอบัตรเขย่ง

ประจวบฯ เจอบัตรเขย่งหลังจากมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วปรากฏว่า มีหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งจำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง

กกต. จึงมีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อ.บางสะพานน้อย นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 อ.ปราณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 26 อ.หัวหิน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อ.สามร้อยยอด

โดย กำหนดการลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ในวันดังกล่าว

HaveALook
ภาพจาก matichon

สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่จนถึงระยะเวลาภายใน 7 วันนับแต่วันออกเสียงลงคะแนนใหม่ น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง( ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ในฐานะ ผอ. กกต.ประจำเทศบาล กล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยที่ 26 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียง 591 ราย จึงไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงคะแนนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ได้รับการคะแนนเลือกตั้งสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ

มีรายงานว่า การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่จะใช้งบประมาณของเทศบาลแห่งนั้น สำหรับเทศบาลไร่เก่า และ เทศบาลบางสะพานน้อยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงรายเดียว จึงไม่มีผลกับคะแนนของผู้สมัคร เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลปราณบุรี การเลือกตั้งใหม่เพียงหน่วยเดียวไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนของผู้ชนะการเลือกตั้ง

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : สยามรัฐ