นายก ทม.บุรีรัมย์ แถลงนโยบาย ชู เมืองแห่งความสุข

HaveALook

ทม.บุรีรัมย์ แถลงนโยบาย นายก ชู เมืองแห่งความสุข รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา

นายก เทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ แถลงนโยบาย ชู พัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล เป้าหมายเพื่อให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการบริหารงานเทศบาล

นายธนะวรรธณ์ อัครวงศ์ฐากูร ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ (นายก ทม.บุรีรัมย์) แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรองนายกเทศมนตรี 3 คน ได้แก่

  • นายศักดิ์ไพศาล สุทธิ
  • นาสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ
  • นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์
HaveALook
ภาพจาก siamrath

อีกทั้งยังมีนายสมเกียรติ พลรัมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายเจษฎา เขียนนิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง 18 คน และนายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนข้าราชการ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียง

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า นโยบายการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ที่เกิดจากความต้องการของประชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการบริหารงานเทศบาล

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : สยามรัฐ

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...