อบจ.ภูเก็ต ผนึกกำลัง อปท. เตรียมแจกถุงอุปโภคบริโภค ชาวภูเก็ต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนึกกำลัง อบจ.ภูเก็ต แจกถุงอุปโภคบริโภคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

อบจ.ภูเก็ตผนึกกำลัง อปท. เตรียมแจกถุงอุปโภคบริโภค ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 19 แห่ง โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ระบาด โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ด้วยการเตรียมจัดทำและแจกถุงอุปโภคบริโภคให้ประชาชน ซึ่งยังมีปัญหาติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายกเทศมนตรี จากหลายเทศบาลได้สะท้อนถึงปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่ไม่เปิดให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เต็มที่ ในขณะที่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า การช่วยเหลือจึงจะต้องดำเนินการให้รัดกุม เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาทีหลัง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการหารือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ้ำซ้อน

ภายหลังการประชุม ว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง

HaveALook
ภาพจาก mgronline

ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ อบต. ในภูเก็ต โดยให้ท้องถิ่นทั้งหมดสำรวจความเดือดร้อนในพื้นที่ และส่งจำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนมาที่ อบจ. ส่วนจำนวนจะมากน้อยแค่ไหนนั้น

ขึ้นอยู่กับการสำรวจของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของ อบจ.นั้นจะให้การช่วยเหลือ จำนวน 50% ของจำนวนผู้เดือดร้อน ส่วนที่เหลือทางท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือทั้ง 100% โดยในส่วนของถุงอุปโภคบริโภคนั้นจะประกอบไปด้วยสิ่งจำเป็น จะมีข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำมันพืช

นอกจากโครงการมอบถุงอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้เดือดร้อนแล้ว ทาง อบจ.ภูเก็ต ยังได้ทำโครงการ ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย โดยการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ

โดยจุดแรกได้ดำเนินการที่ชุมชนบ้านไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ จุดที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ ต.เชิงทะเล และที่กำลังจะดำเนินการในวันที่ 6 พ.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซึ่ง ณ วันนี้ การทำงานจะต้องทำเชิงรุกเพื่อเติมเต็มในการทำงานคัดครองผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เพราะเชื่อว่า “การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา”

อย่างไรก็ตาม การทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น นอกจากจะดำเนินการคัดกรองเชิงรุกแล้ว ที่ผ่านมาทาง อบจ.ภูเก็ตได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ทีม คือ

ทีมของ อบจ.ภูเก็ต ที่จะออกปฏิบัติงานฉีดทำความตามถนนทั่วไป ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของ “ทีมภูเก็ตหยัดได้” กลุ่มนี้จะทำงานเชิงรุกโดยเข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นทีที่เป็นจุดเสี่ยงทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการและสถานที่ของเอกชน

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์