ร้อง กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ นายก เคยโดนปลดออกจากราชการ

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่นายกเล็กช่องแค เหตุเคยถูกปลดออกจากราชการ -จำคุก

ร้อง กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ นายกเล็กช่องแค เหตุพบข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บางรายว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค รายหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม ม.50 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เนื่องจากในอดีตเคยรับราชการทหารอากาศ ได้เคยถูกปลดออกจากราชการ เพราะถูกศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดอาญา โดยศาลพิพากษาสั่งให้จำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญาและคดีถึงที่สุดแล้ว

หลังจากนั้น จึงมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ออกจากยศทหารจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.50 ซึ่งเป็นวันที่คำพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้ปลดออกจากราชการเพราะกระทำความผิดอาญา ซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

HaveALook
ภาพจาก mgronline

ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกปลดออกจากราชการ เคยถูกจำคุก จึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า “บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ”

การที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และได้ออกหลักฐานการสมัครให้ด้วยนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายข้างต้นและหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยชัดแจ้ง เพราะหลักฐานชี้ชัดว่าบุคคลดังกล่าวย่อมรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติจะลงสมัคร

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงมายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้วินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่ อย่างไร หากใช่ก็ขอให้เพิกถอนเสีย พร้อมกับสั่งให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ และสั่งให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเสียใหม่ รวมทั้งต้องดำเนินคดีเอาผิดบุคคลดังกล่าว ตาม ม.120 ของ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ต่อไป

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...