ภูเก็ต ทุ่ม 1,000 ล้าน จ้างคนตกงาน-ว่างงานจากโควิด-19

เตรียมใช้งบ 1,000 ล้านบาทจ้างคนตกงาน ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 ในจังหวัด ภูเก็ต

ภูเก็ต ทุ่ม 1,000 ล้าน จ้างคนตกงานเพื่อการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวและบริการ การยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในชุมชน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการจ้างงาน/การประกอบอาชีพ ตามคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาจังหวัดภูเก็ต

เพื่อการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน เพราะขณะนี้ชาวภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก อยู่ในภาวะขาดรายได้ และรายได้ที่ลดลง ทางจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามที่จังหวัดได้ขอไปเมื่อการประชุม ครม.สัญจร ที่ภูเก็ต

HaveALook
ภาพจาก pixabay

เพื่อแก้ปัญหาคนตกงานไม่มีรายได้ ทางจังหวัดเตรียมที่จะดำเนินการโครงการจ้างงาน โดยมีการจัดทำแผนงานโครงการจ้างงานตามตำบล ชุมชน ทั้งหมด 96 หมู่บ้าน 61 ชุมชน มีผู้ที่จะถูกจ้างงานหมู่บ้าน ชุมชนละ 100 คน ซึ่งจะทำให้มีการจ้างงานได้ทั้งสิ้น 15,700 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้ท้องถิ่นขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

ซึ่งบางส่วนจะเป็นข้อมูลที่ทาง อบจ.ภูเก็ต เคยลงทะเบียนคนว่างงานไว้แล้ว โดยขณะนี้ต้องยอมรับว่า จังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถก้าวผ่านเส้นความยากจนได้ รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนลดต่ำลงเรื่อย ๆ โดยในส่วนของเดือน พ.ค.นี้ คิดว่าภูเก็ตจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนอยู่ที่ 130 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก หากโครงการจ้างงานในกลุ่มนี้ได้ จะทำให้ประชาชนที่ตกงาน ว่างงาน เสมือนคนตกงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งผู้ว่างงาน

จากข้อมูลของ อบจ.ภูเก็ต กลุ่มคนเปราะบาง และผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือในการจ้างงาน การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีรายได้จากการทำงานวันละ 330 บาท จะทำให้คนเหล่านี้พอมีรายได้เข้ามา ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับประมาณการการจ้างงานตามโครงการดังกล่าวแยกตามอำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน 26 ชุมชน อำเภอกะทู้ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน อำเภอถลาง 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน 9 ชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกลับไปสำรวจตัวเลขอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากการว่างงาน ตกงานได้มากที่สุด โดยงานที่มีจะเป็นงานทั่วไป เช่น เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดชายหาด แหล่งท่องเที่ยว ตัดต้นไม้ ลอกคูคลอง และอื่นๆ

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...