รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบเข้าเรียนชั้น ม.1

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษาฯ และเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบเข้าเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผู้ปกครองมั่นใจมาตรการป้องกันโควิด 19 ย้ำโรงเรียนไม่เรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ค.2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนและคณะผู้บริหารเป็นห่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม ที่ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่

การศึกษา

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 มีเด็กมาสอบ 831 คน จึงกังวลใจ แต่เมื่อได้มาตรวจความเรียบร้อย พบว่าผู้อำนวยการโรงเรียน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เตรียมกระบวนการคัดกรอง
และจัดสอบตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
กำหนด มีการให้เด็กลงทะเบียนใน ไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นทางออนไลน์
มีการเตรียมแยกห้องสอบสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูง ครอบครัวติดโควิด แต่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ไม่มีเด็กกลุ่มนี้
มีการแบ่งทางเข้า-ออก สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ให้แออัด มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)
และจากการพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน ทราบว่ามั่นใจในมาตรการดำเนินการของทางโรงเรียน
การจัดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การศึกษา
เนื่องจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ตามประกาศของ ศบค.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่โรงเรียนได้ (On-Site) แต่สามารถสอนทางไกลได้ 4 รูปแบบ คือ On-Air เรียนผ่าน DLTV,
On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ, Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต, On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร
เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน โดยส่งทางไปรษณีย์จากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 พบว่า
ทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากมีประสบการณ์สอนออนไลน์
ในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความพร้อมในระดับดีเยี่ยม โดยจะขออนุญาตจาก ศบค.กทม.ก่อน
ส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนนั้น ศธ.ประกาศไปแล้วว่า ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน กิจกรรมใดที่ยกเลิกไป
หรือไม่ได้จัดให้แก่นักเรียน ไม่ให้เรียกเก็บเงิน ขอความร่วมมือคืนเงินให้แก่ผู้ปกครองที่เรียกเก็บเงินไปแล้วด้วย

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนชั้น ม.1 ทั่วประเทศ จำนวน 9,310 โรงเรียน
จัดสอบคัดเลือก 366 โรงเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเกินจำนวนที่รับได้ สำหรับในกรุงเทพฯ
มีโรงเรียนที่เปิดสอนชั้น ม.1 จำนวน 119 โรงเรียน สอบคัดเลือก 47 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ 28,907 คน
ส่วนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สมัครสอบ 831 คน รับได้ 542 คน ประกาศผลวันที่ 24 พ.ค.

ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบไม่ได้และประสงค์เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดหาที่เรียนได้
ในวันที่ 25-27 พ.ค.ตามพื้นที่ที่สมัครสอบ ขอให้ความมั่นใจว่าทุกคนมีที่เรียนแน่นอน

ChatGPT
การศึกษา

ChatGPT กำลังจะเปลี่ยนอนาคต แต่จะเหมือนที่เราคาดไว้หรือไม่

ChatGPT ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งได้หยุดยุคเท […]

อ่านต่อ ...
Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...