สพฐ.เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
ทั้งกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
เป็นศูนย์การรับนักเรียนในพื้นที่ให้เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน พร้อมจัดทำคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใหม่
หากโรงเรียนใดเรียนในห้องเรียนปกติได้ ให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือเลือก 5 รูปแบบการเรียนรู้ไปปรับใช้
“On-site, On-Air, Online, On-Hand, On-Demand” โดยพิจารณาตามความพร้อมและความต้องการ
ของนักเรียนเป็นสำคัญนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ถึงการเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2564 ว่า สพฐ.ได้สำรวจความพร้อมรูปแบบการเรียน เบื้องต้นพบว่าร้อยละ 50
เด็กต้องการมาเรียนที่โรงเรียน

การศึกษา

ดังนั้น ครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมทั้งเป็นผู้ที่จะช่วยลดความกังวลของผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเลื่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย.2564
ในระหว่างการเลื่อนเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ สพฐ.ได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
เป็นหน่วยการเรียนหลากหลายให้นักเรียนในช่วง 11 วันก่อนเปิดภาคเรียน (17-31 พฤษภาคม)
เพื่อเป็นทางเลือก พร้อมประกาศให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นศูนย์การรับนักเรียนสำหรับเด็ก
ที่พลาดสอบเข้าโรงเรียนดังและยังไม่มีที่เรียน โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดลำดับโรงเรียนที่ว่างไว้ให้ ยืนยันว่าเด็กมีที่เรียนทุกคน

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 5-16 พฤษภาคมนี้ สพฐ.จะปรับการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโรงเรียน
และครูในการสอนออนไลน์ โดย สพฐ.จะปรับคลังสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด โดยเฉพาะสื่อการเรียนที่ครูและสถานศึกษา
ทั่วประเทศเคยดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา ที่มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์อย่างหลากหลาย
เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อของ สพฐ.ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งร่วมมีอกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่น่าสนใจด้วย ย้ำว่า หากโรงเรียนใด ในพื้นที่ใด สามารถเรียนในห้องเรียนปกติได้
ให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน แต่ถ้าไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ
โดยนำรูปแบบการสอน 5 รูปแบบของ สพฐ. มาปรับใช้ คือ On-site, On-Air, Online, On-Hand, On-Demand
เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานของตนได้เรียนอย่างแน่นอน ส่วนความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 นั้น ได้จัดทำมาตรการในการเข้าสอบ เช่น จำกัดจำนวนนักเรียน การเดินทางไป-กลับ
มาตรการเข้าห้องสอบ ออกห้องสอบ ฯลฯ เพื่อเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) ชุดเล็ก ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...