สถ. หารือ สคบ. วางแนวทางการกระจายอำนาจคุ้มครองผู้บริโภค

การดำเนินงานพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค สถ. หารือ สคบ. เพื่อวางแนวทางการกระจายอำนาจ

สถ. หารือ สคบ. วางแนวทางการกระจายอำนาจคุ้มครองผู้บริโภค การหารือระหว่างสองหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล และ อบต. สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ให้แล้วเสร็จตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

HaveALook
ภาพจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สคบ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3201. ถึงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้แก่ อปท. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ อปท.

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ฝนถล่มน้ำหลาก
ท้องถิ่นทั่วไทย

ฝนถล่มน้ำหลาก เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 8 อำเภอ จมบาดาล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อข่าวเกี่ย […]

อ่านต่อ ...
วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...