เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

(6 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมแนวทางการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
ของสถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับจากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เตรียมความพร้อมไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ
และช่วงเปิดภาคเรียน โดยในช่วงเตรียมเปิดภาคเรียน ขอให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าบุตรหลานของทุกคน
จะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ทำในระหว่างรอการเลื่อนเปิดเรียน ทั้งนี้ อาจเป็นกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนด้วยระบบออนไลน์
หรืออาจเป็นกิจกรรมไปเยี่ยมที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ (ออฟไลน์)
กิจกรรมออนไลน์ จะมีคลังสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ แขวนไว้บนเว็บไซต์ของ ศธ. (MOE LEARNING PLATFORMS)
โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมบรรยายให้ความรู้กิจกรรมออฟไลน์ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
ทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมที่มีประโยชน์ ร่วมกับ ศบค. ระดับจังหวัด ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การฝึกทักษะอาชีพ
หรือการเรียนรู้เรื่องการออมเงินของเด็กแต่ละคน เป็นต้น

โดยกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ไม่ได้เป็นการบังคับว่าโรงเรียนจะต้องทำทุกแห่ง เพราะ
กระทรวงศึกษาธิการยังต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ด้วย
กระทรวงศึกษาธิการจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ
โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียนน้อยที่สุด สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

moon
การศึกษา

moon พระจันทร์ที่เราเห็นมันคืออะไรกันนะ

moon ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้องฟ้าที่ใกล้ที่สุดขอ […]

อ่านต่อ ...
History of music
การศึกษา

History of music ดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มากนานรึยัง

History of music ประวัติศาสตร์ดนตรีคือการเดินทางอันน่าท […]

อ่านต่อ ...
The Russian Sleep Experiment
การศึกษา

The Russian Sleep Experiment ทดลองห้ามหลับ 15 วัน

The Russian Sleep Experiment การทดลองการนอนหลับของรัสเซ […]

อ่านต่อ ...