สถานการณ์เชื้อไวรัส (COVID-19) ในกระทรวงศึกษาธิการ

“ครูโอ๊ะ”ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ฝากความห่วงใยบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตน
ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของ สธ.อย่างเคร่งครัด

การศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนี้ว่า ตนได้รับรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยตลอด ล่าสุดได้รับการรายงานจาก
ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ว่า มีข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ได้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จึงขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ทราบว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ติดเชื้อด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่แรก
และขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
“ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของข้าราชการ สช. และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังบุคลากร ศธ.ทั้ง 21 ราย
รวมทั้งลูกสาวของผู้เสียชีวิต ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว
(เนื่องจากติดโควิดรวม 23 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1 ราย) พร้อมฝากถึงผู้บริหารและบุคลากร ศธ. ทุกคน
ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด”

สำหรับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ก็ขอให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์
เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และบางส่วนยังคงทำงานในรูปแบบ Work from Home อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอาจทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ ศธ. โดยเฉพาะ สช. ในช่วงนี้อาจล่าช้าไปบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 พบว่า
เป็นข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
รวมทั้งสิ้น 23 ราย แยกเป็นเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 7 ราย ดังนี้

ข้าราชการ ศูนย์บริการประชาชน สป. 10/4/64 (เพศชาย) (ออกจาก รพ.แล้ว)
ผอ.กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 18/4/64 (เพศหญิง) (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564)
อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 19/4/64 (เพศชาย)
พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)
พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)
ข้าราชการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 22/4/64 (เพศหญิง)
ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศหญิง)
ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศชาย)
อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักอำนวยการ สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)
อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มโทรทัศน์ฯ OBEC Channel ห้องควบคุมห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ
สพฐ.5 ชั้น 9 ห้อง DOC สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)
อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศหญิง)
ข้าราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศชาย)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศชาย)
เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)
เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)
อัตราจ้างเหมาบริการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 24/4/64 (เพศหญิง)
นิสิตฝึกงาน ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 24/4/64 (เพศหญิง)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)
เจ้าหน้าที่เงินทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ กลุ่มงานสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศชาย)
เจ้าหน้าที่งานบุคคล กลุ่มงานบริหารสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 25/4/64 (เพศหญิง)
พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ สำนักงาน กศน. 26/4/64 (เพศชาย)

moon
การศึกษา

moon พระจันทร์ที่เราเห็นมันคืออะไรกันนะ

moon ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้องฟ้าที่ใกล้ที่สุดขอ […]

อ่านต่อ ...
History of music
การศึกษา

History of music ดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มากนานรึยัง

History of music ประวัติศาสตร์ดนตรีคือการเดินทางอันน่าท […]

อ่านต่อ ...
The Russian Sleep Experiment
การศึกษา

The Russian Sleep Experiment ทดลองห้ามหลับ 15 วัน

The Russian Sleep Experiment การทดลองการนอนหลับของรัสเซ […]

อ่านต่อ ...