รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี!

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สศศ.สพฐ.) ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า การขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรีต่อคณะกรรมการวางแผนการจัดตั้ง
โรงเรียนการศึกษาพิเศษนี้ มีความสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบัน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
มีนักเรียนที่เป็นบุคคลออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมากส่งผลให้ขาดแคลนห้องเรียน
รวมถึงหอพักที่ใช้อยู่อาศัยเกิดความแออัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
จึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกทุกระดับ
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้บุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป ได้มีที่เรียนและที่พัก ที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่ดีขึ้นต่อไป

การศึกษา

ศธ.ถกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ หวั่นขรก.กว่า 3 พันคนถูกลอยแพ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากา […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ไม่เข้าหัก 5 คะแนน ร.ร.ดังอุบล จัดอบรม ลัทธิอนุตตรธรรม

นักเรียน-ผู้ปกครองโวย โรงเรียนดังอุบล จัดอบรมลัทธิอนุตต […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

อันนา นักเรียนเลว บุกสนามหลวง เพื่อชู 3 นิ้ว ให้ประยุทธ์

‘อันนา นักเรียนเลว’ บุกเดี่ยวสนามหลวง หวังชูสามนิ้วให้ […]

อ่านต่อ ...