รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี!

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สศศ.สพฐ.) ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า การขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรีต่อคณะกรรมการวางแผนการจัดตั้ง
โรงเรียนการศึกษาพิเศษนี้ มีความสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบัน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
มีนักเรียนที่เป็นบุคคลออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมากส่งผลให้ขาดแคลนห้องเรียน
รวมถึงหอพักที่ใช้อยู่อาศัยเกิดความแออัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
จึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกทุกระดับ
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้บุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป ได้มีที่เรียนและที่พัก ที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่ดีขึ้นต่อไป

การศึกษา

เรียกคืนงบ 4 แสน จากกรณี คณะครูไปดูงานแต่โผล่ชิลกลางทะเล

4 ปี ฟันแล้ว ปมทริปคณะครูไปดูงานแต่โผล่ชิลกลางทะเล เรีย […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สศร. หนุนให้วงดนตรีร่วมสมัย ขึ้นโชว์ที่เวทียุโรป

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ตรีนุช แจ้งหน่วยงาน ปลดป้ายรัฐมนตรี หวั่นผิดกฎ

‘ตรีนุช’ แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี หวั่นผ […]

อ่านต่อ ...