อนุุมัติ 25 ล้านเศษ เร่งเยียวยานักมวยและผู้ฝึกสอน

คณะกรรมการกีฬามวยอนุมัติ 25 ล้านเศษ เร่งเยียวยานักมวยและผู้ฝึกสอนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมวยฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา

กีฬา
ตามที่ ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใช้มาตรการปิดสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียด
ใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่าย ทางปาก (ตะโกน เชียร์) สัมผัส ถูกเนื้อ ถูกตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น สนามมวย สนามกีฬา โรงมหรสพ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ซึ่งผลของการดำเนินการภายใต้มาตรการของรัฐบาลทำให้ การจัดการแข่งขันกีฬามวย การอบรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ไม่สามารถ ที่จะดำเนินการได้
ทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพนักมวย ผู้ฝึกสอน ในวงกว้างจากการไม่มีรายได้ นั้นสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้รายงานเสนอแผนเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของนักมวย
และหัวหน้าค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งนายทะเบียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสฯ ให้ระงับการแข่งขันกีฬามวย ภายใต้มาตราการของรัฐบาล
โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ สำหรับจำนวนนักมวยที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งนายทะเบียนฯ และได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
จำนวน 2,000 คน และผู้ฝึกสอน จำนวน 500 คนโดยในวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการปรับแผนงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
จำนวน 25,642,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้กับนักมวยและผู้ฝึกสอนที่ได้รับผลกระทบและได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเบื้องต้น
ระหว่างขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขาฯ นำรายชื่อนักมวยและผู้ฝึกสอนที่ขึ้นทะเบียนฯ ข้างต้น
ไปตรวจสอบกับกระทรวงการคลังให้ถูกต้อง ว่าผู้ใดทีได้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันให้กับคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส เป็นประธานอนุกรรมการผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยหลังการประชุมว่า
ประเด็นสำคัญในการประชุมหารือในวันนี้คือเรื่องของการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักกีฬามวยและบุคลากรในวงการมวยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 ได้มีการหารือ
และเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือนักมวยกับผู้ฝึกสอนโดย 2 กลุ่มนี้ กกท.จะเร่งให้การช่วยเหลือ โดยการเร่งประสานข้อมูลกับกระทรวงการคลังตรวจสอบรายชื่อ
ที่ได้รับการช่วยเหลือ เงินจำนวน 5,000 บาท จากโครงการรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และนอกเหนือจากที่เร่งประสานข้อมูลจากกระทรวงการคลังแล้ว ทาง กกท.
จะต้องดูแลส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเงินการดูแล จำนวน 5,000 บาท ของโครงการของรัฐบาลด้วย ในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการของกระทรวงการคลังนั้นผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์
จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ในทะเบียนมวยนักกีฬาอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เห็นแล้วว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังอย่างเเน่นอน ที่
ประชุมจึงได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆในการให้การช่วยเหลือ โดยในวันนี้คณะกรรมการกีฬามวยได้อนุมัติปรับแผน จัดสรรเงินจำนวน 25 ล้านบาทเศษ
ในเบื้องต้น มาช่วยเหลือสนับสนุนให้บุคลากรในวงการกีฬามวย โดยเฉพาะนักกีฬามวยที่ไม่ได้รับสิทธิจากรัฐบาล เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในระบบและได้ลงทะเบียนเป็นนักกีฬามวยและผู้ฝึกสอน
ที่อยู่ในระบบสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ของ กกท. ก็จะได้รับการดูและอย่างเท่าเทียมกัน.

Thai boxing
ข่าวกีฬา

สารต้องห้ามกีฬา รู้เท่าทัน สู่โร้ดแมป มวยไทย ไป อลป.

“กกท.-กองทุน” เดินเครื่อง รู้เท่าทัน &#8220 […]

อ่านต่อ ...
Thailand Two Wheeler Championship
ข่าวกีฬา

ศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย นครินทร์-โคลิน-มุกข์ลดา ลุ้นแชมป์

ศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย คว้าโพล OR BRIC Superbike สน […]

อ่านต่อ ...
Jet Ski Thailand
ข่าวกีฬา

เจ็ตสกีไทย มีลุ้น 3 แชมป์โลก ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก

เจ็ตสกีไทย มีลุ้น 3 แชมป์โลก รายการเวิลด์ ซีรีส์ ฝรั่งเ […]

อ่านต่อ ...