รองนายกฯ ในฐานะกำกับดูแล ศธ.​ ร่วมประชุมกับผู้บริหาร

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ​ เดินทางมาพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน​ 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ​ เดินทางมาพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคุณ​หญิง​กัลยา โสภณ​พ​นิช​ และนางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมน​ตรีช่วยว่า​การกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ตลอดจนผู้บริหารและข้าราชการกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวง​ศึกษาธิการ

การศึกษา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ​มีนโยบายการจัดการศึกษา 12 ประการ และมีวาระเร่งด่วน 7 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ โดยการเดินทางมาพบปะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวง​ศึกษาธิการ​ในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะนำความปรารถนาดีและข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีมาเล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรี​ได้กำชับเกี่ยวกับการศึกษา​ของชาติ ประกอบด้วย

1) การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นย้ำการบูรณาการร่างพระราชบัญญัติ​การศึกษาแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะ​กรรมการกฤษฎีกา​ และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเร็ว ๆ นี้

2) การกำกับดูแลมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของครูอาจารย์ ที่ประพฤติปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน ทั้งเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ การทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมรับน้อง เป็นต้น

3) การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์​ร่วมสมัยและหน้าที่พลเมือง

4) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในทุกวิชา

5) การพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษา​ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศ โดยส่งเสริมให้คนเรียนอาชีวศึกษา​มากขึ้น และเสนอแนวทางการทำงานที่ชัดเจนภายหลังจบการศึกษา ทำให้เด็กอาชีวะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

6) การสานต่อการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกกลุ่ม

7) การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ (กศน.) ซึ่งจัดการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย และที่ผ่านมา กศน. ก็มีการพัฒนาไปมากในหลาย ๆ ด้าน

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด” TRUST” หรือ “ความไว้วางใจ” โดย T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส), R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ), U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว), S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) และ T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาล ทำให้คนในแวดวงการศึกษาไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ​ และร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กระทรวง​ศึกษาธิการ​มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวง​ศึกษาธิการ​ในครั้งนี้ โดยกระทร​วงศึกษาธิก​ารเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ ปัจจุบันมีสถานศึกษา จำนวน 42,991 แห่ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 600,000 คน และมีนักเรียนทุกระดับกว่า 9.7 ล้านคน ซึ่ง​กระทรวงศึกษาธิการ​ได้จัดการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย พร้อมพัฒนาการศึกษาให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ยินดีรับฟังความคิดเห็น​และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน

Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...
oradour-sur-glane massacre
การศึกษา

oradour-sur-glane massacre บทเรียนความโหดร้ายในฝรั่งเศส

oradour-sur-glane massacre การสังหารหมู่ Oradour-sur-Gl […]

อ่านต่อ ...